Všeobecné obchodní podmínky

1. Působnost Všeobecných obchodních podmínek

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotografka Kristýna Dudová poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.


2. Objednání a fotografování

2.1 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením fotografování. Za špatného počasí bude fotografování zdarma odloženo na nejbližší možné datum.

2.2 Pokud se klient na schůzku nedostaví 15 minut po začátku schůzky bez předchozí omluvy, má fotograf právo fotografování zrušit bez náhrady termínu.

2.3 Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení doby fotografování.

2.4 Fotograf je oprávněn zrušit, a/nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky.

2.5 Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

2.6 Fotograf není odpovědný za škody, které vzniknou během fotografování, bez přímého ovlivnění (např. Dopravní nehody při fotografování; zranění zvířete, které má být fotografováno, nebo poškození způsobené zvířetem).

2.7 Fotograf může zastavit fotografování, pokud se klient ke svému domácímu mazlíčku chová velmi nevhodně.


3. Výběr a zpracování fotografií

3.1 Fotograf posílá hotové fotografie do týdne od uskutečnění fotografování, neplatí pro svatební balíček. Doba dodání fotografií bude vždy přímo stanovena ve smlouvě o dílo.

3.2 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

3.3 Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

3.6 Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem, pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

3.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

3.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci. 

3.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.


4. Dodání fotografií

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány emailem nejpozději jeden týden od uskutečnění focení, mimo svatební balíček.

4.2 Zpracované fotografie jsou dodávány ve formátu JPG.

4.3 Klient obdrží od každé fotografie zmenšenou verzi určenou ke sdílení na sociálních sítích (popř. webových stránkách) a opatřenou logem fotografa a verzi v plné kvalitě bez loga fotografa (tyto fotografie slouží pouze pro tisk).


5. Platba

5.1 Rezervace termínu schůzky je schválená až po zaplacení rezervačního poplatku ve výši 500Kč.

5.2 Rezervační poplatek se odečítá od celkové ceny za fotografie.

5.3 Rezervační poplatek propadá ve prospěch fotografa, pokud dojde ke zrušení schůzky ze strany klienta. Rezervační poplatek je možno převést na náhradníka.

5.4 Platba za fotografie probíhá v den uskutečnění fotografování.


6. Autorské právo

6.1 Autorské práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem.

6.2 Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky - ani vůči třetím stranám (např. Vydavateli...). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.

6.3 Pokud jsou požadována omezení na užívání obrazového materiálu (například pokud si klient nepřeje   fotografie zveřejnit), musí toto fotografovi oznámit ještě před fotografováním a zaznamenat písemně. 

6.4 Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).


7. Práva na užívání 

Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

7.1 Soukromá práva na užívání (soukromým použitím se rozumí: vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli však účast na soutěžích apod.)

7.2 Právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce - klient použije pouze soubor optimalizovaný pro web s logem fotografa.

7.3 Komerční použití fotografií není povoleno.